Velkommen til Allerød
Bliv medlem
Hvem er vi?
Røde Kors Butikken
International café
Besøgstjenesten
Indsamlinger
Ungdommens Røde Kors
Førstehjælp
Samaritter
Nørklere
Allerød lokalafdeling

Velkommen til Røde Kors, Allerød.RØDE KORS ALLERØD holder GENERALFORSAMLING Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag 25. 02. 2016 kl. 19,00 i Cafe l`Oase, Frederiksborgvej 12, allerød Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15.02.2016. Venlig hilsen Røde Kors Allerød Henning Mortensen 48171847